Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 23 915 €
Cena od 17 990 €
Cena od 19 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Potvrdenia

Žiadosť o vystavenie COC dokumentu

Postup a podmienky pri žiadosti o vystavenie COC dokumentu:

  • COC dokument vystavujeme len k vozidlám kategórie M1.
  • COC dokument sa vydáva v anglickom jazyku.

Na vystavenie COC dokumentu je potrebné zaslať poštou:

1. Vyplnenú žiadosť (kliknite na stiahnutie)
-  žiadateľ je majiteľom vozidla, podpis na žiadosti musí byť overený.
2. Kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz).
3. Opis homologizačného štítka.
4. Kópiu kúpnej zmluvy alebo faktúry.

Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následné vydanie dokumentu je do 30 dní* od prevzatia žiadosti.

Upozornenie:
Faktúru vám zašleme e-mailom alebo faxom. COC dokument spolu s originál faktúrou vám zašleme po úhrade faktúry.

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami zašlite poštou na adresu: 
MSC Suzuki Slovensko, o. z., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Poplatok za vystavenie potvrdenia je 120 € vrátane DPH.
*MSC Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu termínu vybavenia žiadosti a to bez predošlého upozornenia.

Potvrdenie k údajom v osvedčení o evidencii

Na vystavenie potvrdenia je potrebné zaslať (mailom, faxom alebo poštou):

1. Vyplnenú žiadosť (kliknite na stiahnutie).
2. Kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz).

Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následné vydanie potvrdenia je do 30 dní* od prevzatia žiadosti.

Vyplnenú žiadosť a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla zašlite:
e-mailom: suzuki@suzuki.sk
faxom: + 421 253 633 305
poštou: MSC Suzuki Slovensko, o. z., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

*MSC Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu termínu vybavenia žiadosti a to bez predošlého upozornenia.

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.